Политика за използване на бисквитки

ПОЛИТИКА НА БИСКВИТКИТЕ


1. Нашата уеб страница използва бисквитки. “Бисквитката” или “cookie” е малък текстови файл, който нашият уеб сървър изпраща до папката за бисквитки на Вашето устъройство. Основната функция на „бисквитката“ е да позволи на нашия уебсървър да разпознава частично настройки на Вашата операционна система и интернет бразузър с цел подобряване и оптимизация на работата на нашата уеб страница. Друга важна цел на „бисквитката“ е да даде обратна информация за ефективността на Нашата уеб страница и да събере статистически данни, чрез които да можем да подберем и подобрим услугите, които предлагаме.

2. Някои „бисквитки“ са важни за функционирането на уеб страницата и се активират автоматично при посещение от потребителите.

3. Използваме следните 4 (четири) вида бисквитки:

3.1. Абсолютно Необходими бисквитки - жизнено важни за функционирането на Нашата уеб страница. Те са необходими за работата на нашата уеб страница, за поддържане на сигурността на връзката, докато вие я достъпвате и за да изпълним изискванията, които са ни наложени. Ако Ползвател реши да спре тези бисквитки, той няма да има достъп до съдържанието на уеб страницата;

3.2. Функционални бисквитки - запомнят Вашпето място, държава, език и настройки. Тук се включва и информация като Вашето потребителско име при достъпване на уеб страницата Ни и подбраната от Вас комбинация настройки, като например размер на шрифта или контраст на изображението;

3.3. Ефективни бисквитки - свързани с ефективността на уеб страницата- за анализиране как посетителите използват уеб страница ни. Това ни позволява да ви предложим високо качество, като персонализираме предлаганото съдържание и бързо идентифицираме и отстраняваме различни проблеми. Например, бихме могли да използваме бисквитките, за да проследяваме кои търсения са най-популярни.

3.4. Пазарни - Поведенческо таргетирани рекламни бисквитки- за показване на реклами, които вярваме, че са релевантни на вашите интереси. Такива бисквитки могат да се използват да се преценяват съобщенията и рекламните, предназначени за Вас, които можете да виждате на Вашата или на друга уеб страница, мобилните приложения и социалните медии.

4. Можете да блокирате или ограничите бисквитките (cookies), зададени от всяка уеб страница, включително от нашата уеб страница и подстраниците, чрез настройките на всеки браузър и на всяко устройство, което използвате за достъп до интернет.

5. Моля да имате предвид, че някои от нашите услуги, няма да работят или ще се намали функционалността на страницата, ако вашият браузър не поддържа "бисквитки".

6. Ние използваме или разрешаваме на трети страни да използват на Нашата уеб страница, които влизат в четирите категории, които са споменати по-горе. Например, както много компании, използваме Google Analytics, за да наблюдаваме трафика (вж. т. 10 и 11). Също така, когато споделите статия използвайки бутоните към социалните мрежи (например Фейсбук) на уеб страница Ни, социалната мрежа, която е създала този бутон ще запамети това ваше действие.

7. За целите на отговарящото на потребностите оформление и непрекъснатото оптимизиране на уеб страниците Rockshock.eu използва въз основа на член 6 алинея 1 буква е) на ОРЗД (GDPR) услуги за уеб анализ. В тази връзка се създават псевдонимизирани ползвателски профили и се използват бисквитки. При това бисквитката генерира следната информация за използването от Вас на тази уеб страница:

● тип / версия на браузъра;
● използвана операционна система;
● референтен URL (посетената преди това страница);
● Host име на компютъра (IP-адрес), осъществяващ обръщението към страницата;
● час на запитване към сървъра.

8. Информацията служи за оценка на използването на уеб страниците, за съставянето на отчети за активността на уеб страниците и за други, свързани с използването на интернет услуги за целите на пазарните проучвания и отговарящия на потребностите дизайн на тези интернет страници. IP-адресите се анонимизират, така че да не е възможно идентифицирането им (така нареченото IP-маскиране).

9. Вие можете да възпрепятствате инсталирането на бисквитки чрез съответна настройка на софтуера на Вашия браузър; обръщаме Ви внимание, че евентуално в този случай не всички функции на тази уеб страница могат да се използват в пълен обхват. Освен това Вие можете да попречите на събирането на генерираните от бисквитките (cookies) и свързани с Вашето използване на уеб страницата данни (включително на Вашия IP-адрес), както и да възпрепятствате обработката на тези данни от Google и Google Analytics, като изтеглите и инсталирате съответни приложения за това (вж т. 10 и 11).

10. Нашият уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google Inc. („Google“). Google Analytics използва „бисквитки“, за да помогне на уебсайта да анализира как потребителите използват сайта. Генерираната от бисквитката информация за използването на този уебсайт обикновено се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Въпреки това, ако IP анонимизацията е активирана на уебсайта, Google ще ограничи IP адреса на потребителя предварително в държавите-членки на Европейския съюз или в други страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще се предава на сървър на Google в САЩ и там ще бъде съкратен. От името на оператора на Нашия уебсайт, Google ще използва тази информация, за да оцени използването на уебсайта от Ваша страна, да състави отчети за дейността на уебсайта и да предостави на оператора на уебсайта други услуги, свързани с използването на уебсайта. IP адресът, предаван от Вашия браузър в контекста на Google Analytics, не се слива с други данни на Google. Вие можете да откажете използването на бисквитки, като избере съответните настройки на своя браузър, но в такъв случай, функционалността на този уебсайт може да бъде силно ограничена.

11. Вие можете, също така, да забраните на Google да събира данните, генерирани от бисквитките и свързани с използването на уебсайта от Вас (включително Вашия IP адрес) и да обработва тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате приставката за браузър, достъпна на следния линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

12. Допълнителна информация за защита на личните данни във връзка с Google Analytics ще намерите на уебсайта https://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

Този документ е обновяван за последно на 01 ноември 2021 г.
xs
sm
md
lg
xl
xxl