Доставка

ДОСТАВКА

1. Цените, посочени на сайта включват опаковане, но не и транспортиране до мястото на доставка. Транспортът за доставки над 100.00 лв. на територията на Република България е безплатен до офис на Еконт. При доставка на поръчки на стойност под 100 лв, клиентът следва да заплати куриерската услуга според тарифите на фирмата, която извършва доставката. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа и вноса в съответната държава.

2. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на продукта при доставката. Веднага след предаване на продукта на куриер, "МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ" ООД се освобождава от риска от евентуално погиване, повреждане или загубване на продукта, а рискът се прехвърля върху потребителя/клиента. "МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ" ООД не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

3. Непосредствено след доставката, за потребителя/клиента възниква задължение продуктът да бъде прегледан внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. В случай, че продуктът е доставен чрез куриер, потребителят/клиентът следва да уведоми търговеца за евентуално несъответствие с договора не по късно от 12 часа след получаването. Когато клиентът приема лично продукта, той има техническа възможност да изпробва стоката и при констатиране на несъответствия, следва веднага да уведоми представител на "МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ" ООД. 9. Евентуални повреди, удари и други щети в случай, че продуктът се доставя чрез куриер следва да бъдат удостоверени върху товарителницата и докладвани в срок от 12 часа на "МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ" ООД. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са в следствие на транспортирането на продукта, "МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ" ООД не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока и отстраняване на повредите. Установяването се извършва в сервиз на "МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ" ООД.

4. Потребителят/клиентът е задължен да снабди търговеца с необходимата информация за доставката като посочи изчерпателно при заявката точен адрес, лице за контакти и телефон, както и да впише или изрично да го уведоми за подходящо време (дата и час), в което ще може да приеме/получи продукта. "МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ" ООД няма задължение за изпълнение на поръчката и доставката в случаите, когато потребителят/клиентът е посочил неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката. При неизпълнение на посочените в настоящата разпоредба задължения, потребителят/клиентът се задължава да обезщети търговеца за всички извършени разходи, свързани със съхранението и последващата доставка на продукта, произтичащи от неправомерното му поведение, както и с невъзможността същият да бъде доставен.

5. Всяка поръчка на клиент следва да бъде потвърдена пред служител на "МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ" ООД лично по телефона. Потвърждаването се прави на телефонния номер който е предоставен от клиента в личните му данни в профила му. Ако няма отговор от клиента на този предоставен телефонен номер, "МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ" ООД изпраща имейл до клиента, в който се иска уточнение на удобен час за контакт или предоставяне на допълнителен телефонен номер, на който осъществи връзка. В случай, че в срок от 3 работни дни на имейла няма отговор от клиента, "МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ" ООД има правото да анулира поръчката в системата. При заплащане на поръчания/поръчаните продукт/и с дебитна/кредитна карта директно през виртуален пос терминал на сайта, може да има забавяне в обработката на поръчката в рамките на 24 (двадесет и четири) часа. 

6. При предаване на продукта на потребителя/клиента или на третото упълномощено лице, страните подписват придружаващите го документи. „Трето лице” е всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема продукта и се намира на посочения от клиента адрес. При неправомерен отказ от получаване на продукта, потребителят/клиентът дължи връщане на продукта и плащане на разходите за доставка. В случай, че клиентът (респ. третото лице) не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп до адреса и условия за предаване на стоката в този срок, "МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ" ООД се освобождава от задължението си да достави заявения продукт. В този случай, клиентът има задължението сам да организира доставката на продукта, като не се освобождава от задълженията си за обезщетение съгласно предходния член.

7. Когато, чрез обикновения и преглед може да се установи, че доставеният продукт явно не съответства на заявения за покупка, клиентът може да иска доставеният продукт да бъде заменен със съответстваща на направеното от него заявление за покупка. Това искане следва да бъде направено не по-късно от 12 часа от получаването на продукта, респективно: от неговата доставка на посочения от потребителя адрес.
xs
sm
md
lg
xl
xxl