Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ „МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ" ООД УСЛУГИ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият договор съдържа Общите условия, съгласно които „МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ" ООД предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазинаrockshock.eu. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона "Съгласен съм с Общите условия", потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2. Продуктите, намиращи се на интернет страницата на rockshock.eu не представляват правно обвързваща оферта, а са демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.

3. Изображенията и описанията на продуктите които се намират на интернет страницата на rockshock.eu имат информационно - илюстративен характер и не гарантират за точност и изчерпателност на продуктовата гама. Неточността на изображенията, както и липсата на такива не следва да се тълкува като подвеждаща информация/реклама и нямат за цел да подведат потребителите или да придадат на продуктите несъществуващи технически характеристики или възможности. Голяма част от изображенията на продуктите показват най-висок модел от серия или цяла серия към която продуктът принадлежи. В изображенията на продуктите, същите могат да бъдат показани заедно със свои опционни аксесоари, които не са включени в цената или заедно с други продукти за които са предназначени. Изображенията на продуктите, също така не носят информация за цвят (освен ако това не е изрично упоменато), количество, окомплектовка технически характеристики и възможности. Описанията на продуктите е възможно да бъдат непълни, неточни или своевременно изменени от производителя в процеса на производство на даден продукт. Производителите и търговеца имат право да променят технически характеристики по всяко време, без да са задължени да уведомяват изрично потребителите за това.

4. След регистрация, потребителите имат възможност да ползват потребителска кошница, която е създадена с цел удобство, своевременна калкулация на избраните и добавени към нея артикули и достъпност на потребителя/клиента до характеристиките на интересуващите го стоки. Поставянето на продукти в потребителската кошница няма обвързващо действие. Потребителят/клиентът има възможност да поставя и изважда всякакви продукти в потребителската си кошница. След кликване на бутона "ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНЕ", потребителите се съгласяват да закупят продуктите, намиращи се в потребителската кошница на цена актуална към този момент. Това действие има правно- обвързваща сила и с неговото извършване се счита, че договорът е сключен.

5. "МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ" ООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че продуктите не са налични. При липса на складова наличност от заявен продукт, в рамките на една работна седмица, "МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ" ООД уведомява потребителя/клиента за изчерпването на продукта чрез изпращане на съобщение до посочения от потребителя/клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен паричен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между следните права:

● възстановяване на сумите;
● отказ от поръчката;
● заместваща поръчка;
● изчакване на нова доставка;

6. Сайтът поддържа българска версия. Договорният език е български, а обявените на сайта цени са в български левове с ДДС.

II. ДОСТАВКА

7. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на продукта при доставката. Веднага след предаване на продукта на куриер, "МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ" ООД се освобождава от риска от евентуално погиване, повреждане или загубване на продукта, а рискът се прехвърля върху потребителя/клиента. "МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ" ООД не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

8. Непосредствено след доставката, за потребителя/клиента възниква задължение продуктът да бъде прегледан внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. В случай, че продуктът е доставен чрез куриер, потребителят/клиентът следва да уведоми търговеца за евентуално несъответствие с договора не по късно от 12 часа след получаването. Когато клиентът приема лично продукта, той има техническа възможност да изпробва стоката и при констатиране на несъответствия, следва веднага да уведоми представител на "МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ" ООД.

9. Евентуални повреди, удари и други щети в случай, че продуктът се доставя чрез куриер следва да бъдат удостоверени върху товарителницата и докладвани в срок от 12 часа на "МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ" ООД. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са в следствие на транспортирането на продукта, "МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ" ООД не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока и отстраняване на повредите. Установяването се извършва в сервиз на "МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ" ООД.

10. Потребителят/клиентът е задължен да снабди търговеца с необходимата информация за доставката като посочи изчерпателно при заявката точен адрес, лице за контакти и телефон, както и да впише или изрично да го уведоми за подходящо време (дата и час), в което ще може да приеме/получи продукта. "МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ" ООД няма задължение за изпълнение на поръчката и доставката в случаите, когато потребителят/клиентът е посочил неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката. При неизпълнение на посочените в настоящата разпоредба задължения, потребителят/клиентът се задължава да обезщети търговеца за всички извършени разходи, свързани със съхранението и последващата доставка на продукта, произтичащи от неправомерното му поведение, както и с невъзможността същият да бъде доставен.

11. Всяка поръчка на клиент следва да бъде потвърдена пред служител на "МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ" ООД лично по телефона. Потвърждаването се прави на телефонния номер който е предоставен от клиента в личните му данни в профила му. Ако няма отговор от клиента на този предоставен телефонен номер, "МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ" ООД изпраща имейл до клиента, в който се иска уточнение на удобен час за контакт или предоставяне на допълнителен телефонен номер, на който осъществи връзка. В случай, че в срок от 3 работни дни на имейла няма отговор от клиента, "МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ" ООД има правото да анулира поръчката в системата. При заплащане на поръчания/поръчаните продукт/и с дебитна/кредитна карта директно през виртуален пос терминал на сайта, може да има забавяне в обработката на поръчката в рамките на 24 (двадесет и четири) часа. 

12. При предаване на продукта на потребителя/клиента или на третото упълномощено лице, страните подписват придружаващите го документи. „Трето лице” е всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема продукта и се намира на посочения от клиента адрес. При неправомерен отказ от получаване на продукта, потребителят/клиентът дължи връщане на продукта и плащане на разходите за доставка. В случай, че клиентът (респ. третото лице) не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп до адреса и условия за предаване на стоката в този срок, "МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ" ООД се освобождава от задължението си да достави заявения продукт. В този случай, клиентът има задължението сам да организира доставката на продукта, като не се освобождава от задълженията си за обезщетение съгласно предходния член.

13. Когато, чрез обикновения и преглед може да се установи, че доставеният продукт явно не съответства на заявения за покупка, клиентът може да иска доставеният продукт да бъде заменен със съответстваща на направеното от него заявление за покупка. Това искане следва да бъде направено не по-късно от 12 часа от получаването на продукта, респективно: от неговата доставка на посочения от потребителя адрес.

III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

14. "МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ" ООД предоставя и гаранционен документ за доставения продукт, само в случаите, когато такъв документ е осигурен от производителя/ доставчика на продукта. В гаранционния документ могат да бъдат описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупения продукт, гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители, както и гаранционен срок на закупения от потребителя/клиента продукт. Заедно с продукта, "МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ" ООД предоставя на клиентите си гаранционна карта, в която са описани гаранционните условия /хипервръзка, която да сочи към страницата, в която са описани гаранционните условия/.

IV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

15. Цените, посочени на сайта включват опаковане, но не и транспортиране до мястото на доставка. Транспортът за доставки над 100.00 лв. на територията на Република България е безплатен до офис на куриер. При доставка на поръчки на стойност под 100 лв, клиентът следва да заплати куриерската услуга според тарифите на фирмата, която извършва доставката. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа и вноса в съответната държава.

16. Плащането се извършва по някой от следните начини:
● Чрез наложен платеж;
● Плащане на място;
● С банков превод;
● Виртуален POS терминал с кредитна/ дебитна карта.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

17. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените продукти на Интернет магазина rockshock.eu.

18. В съответствие с Чл. 55. (1) от Закона за защита на потребителите, потребителят/клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на продукта и да го върне на търговеца за своя сметка, опакована в оригиналната му опаковка и окомплектован с всички прилежащи аксесоари и документи, без видими следи от използване.

19. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

20. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява “МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ" ООД за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

21.“МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ" ООД не носи отговорност в случай на действия, които се извършват от Потребителя/клиента или от трето лице чрез използване на потребителското му име и паролата, ако същите действия са в следствие неспазване от страна на Потребителя/клиента на задълженията по предходния член.

22. Потребителят/клиентът е длъжен да заплати цената на поръчката си в съответствие с избрания от него начин при извършване на поръчката.

23. Потребителят/клиентът е длъжен да снабди “МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ" ООД с необходимата информация за доставката като посочи точен адрес, лице за контакти и телефон при заявката, както и да впише или изрично да го уведоми за подходящо време (дата и час), в което ще може да приеме/получи доставката.

24. Всеки потребител, независимо дали е клиент на “МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ" ООД, се задължава при ползване на услугите:
● да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
● да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
● да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от "МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ" ООД услуги;
● да уведомява незабавно "МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ" ООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
● да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
● да не извършва злоумишлени действия;
● да обезщети "МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ" ООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез Rockshock.


xs
sm
md
lg
xl
xxl